Are Olimb, daglig leder

Are Olimb har vært ansatt i brannvesenet i 30 år. I denne perioden har han jobbet 2 år i Forebyggende avdeling, med blant annet ansvar for HMS, og 2 år i 110-sentralen. Resten av tiden har han jobbet i Utrykningsavdelingen, hvorav de siste årene som Brannmester.

Brannvesenet har hatt egen kursavdeling med utstrakt kursvirksomhet eksternt, og han har vært tilknyttet denne avdelingen i 15 år.

Våre instruktører er brannmenn med allsidig bakgrunn, og lang erfaring som kursinstruktører.

Helse Miljø Sikkerhet ligger innbakt i hvert kurs og øvelse, og alle skal føle seg sikre ved å benytte seg av våre kurs og instruktører.

Våre kunder skal være trygge på at vi alltid leverer høy kvalitet, og dette er vårt fokus. Trygghet i fokus AS lever av kunnskap, og har et brennende ønske om å være bransjeledende til enhver tid.

Vår visjon er: Trygghet i fokus AS skal være blant Norges 3 beste leverandører av brannvern, herunder kurs, øvelser, foredrag og leveranse av trygghet for brann.

Epost: are@trygghetifokus.no

Telefon: 901 33 331